01 4479189 swman.org@gmail.com

कार्यक्रमहरु

जनचेतना अभिवृद्धी कार्यक्रमः

वातावरण संरक्षण र फोहरमैला व्यवस्थापनमा जनसहभागिता बढाउन विभिन्न किसिमका ¥याली, सार्वजनिक स्थलहरुको सरसफाई, बृक्षारोपण, नदी सरसफाई जस्ता कार्यक्रमहरु संचालन गर्दै आएको छ , विश्व वातावरण दिवस, विश्व पानी दिवस, विश्व पृथ्वी दिवस जस्ता विशेष दिनहरुमा विशेष कार्यक्रमहरुको आयोजना गर्दै आएको छ ।

फोहरमैला स्थानातरण कार्यक्रम:

निजीक्षेत्रबाट संकलित फोहरमैला सिसडोल स्थित ल्याण्डफिल साईटमा स्थानान्तरण गर्ने गरिएको छ यस कार्यका लागी फोहर ढुवानीका साना ठूला करीव १०० वटा टिपरहरुको प्रयोग गरिएको छ । फोहर ढुवानी गर्दा वातावरणलाई असर नपर्ने गरि व्यवस्थित ढंगले ढुवानी गर्न संघले आवश्यक समन्वय गरिरहेको छ ।

फोहरमैला संकलन कार्यक्रम

काठमाण्डौ उपत्यकाको फोहरमैलाव्यवस्थापनमाविगतदुई दशकदेखीे विभिन्न संस्था÷कम्पनीहरुको संलग्नता रहँदै आएको छ । हाल करिव ७० वटा संस्था÷कम्पनीमा करिब ३,००० मजदुर कर्मचारी र फोहर संकलनका लागि टिपर, ट्याक्टर, रिक्सा, गाडा, लगाएतका साधनहरुको प्रयोग गरी फोहरमैला संकलनको काम गर्र्दै आएको छ । काठमाण्डौं महानगरपालिका ललितपुर महानगरपालिका भित्र करिब ७० प्रतिशत र अन्य नगरपालिकाहरुको शतप्रतिशत फोहरमैला संकलनको काम निजीक्षेत्रबाट भईरहेको छ ।

क्षमता विकास कार्यक्रम:

वातावरण संरक्षण तथा फोहरमैला व्यवस्थापन सम्बन्धि आयोजना भएका विभिन्न छलफल, अन्र्तक्रिया तथा तालिमहरुमा प्रतिनिधिहरु सहभागि हुने र संघको आयोजनामा विभिन्न कार्यक्रमहरुको आयोजना गरी सदस्य संस्थाहरु तथा सरोकारवाला निकायका प्रतिनिधिहरुसँग छलफल र अन्र्तक्रिया गर्ने, सदस्य संस्थाहरुको क्षमता विकासको लागि संस्थाका पदाधिकारी तथा कर्मचारीहरुको लागि आवश्यकता अनुसारका तालिम, अवलोकन भ्रमण आदी कार्यक्रमहरुको आयोजना गर्दै आएको छ ।