About Us

परिचय

फोहरमैला व्यवस्थापन तथा वातावरण सुधारको क्षेत्रमा क्रियाशिल निजि क्षेत्रका संघ संस्था तथा प्राईभेट कम्पनीहरुले प्राप्त गरेका अनुभव, सूचना तथा प्रविधिकोे आदान प्रदान एवं आधुनिक प्रविधिको विकास र विस्तार गरि फोहरमैला व्यवस्थापनको क्षेत्रमा रहेका विद्यमान समस्याहरुको समाधानका लागि सहयोग पु¥याउन निजिक्षेत्रका संघ, संस्थाहरुको प्रतिनिधित्व गर्न साझा संस्थाको रुपमा यस संघको स्थापना भएको हो । फोहरमैला व्यवस्थापनकोक्षेत्रमा क्रियाशिल निजिक्षेत्र, राष्ट्रिय तथा अन्तराष्ट्रिय संघ संस्थाहरु र सरोकारवाला निकायहरु बिच समन्वयात्मक भुमिका निर्वाह गरि फोहरमैला व्यवस्थापनका लागी आवश्यक नीति निर्माण तथा त्यसको कार्यान्वयनमा सहयोग पु¥याउन प्रतिनिधि संस्थाको रुपमा आवश्यक भुमिका निर्वाह गरिरहेको छ ।